Địa chỉ: 326 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Mail: maichekhonggian@gmail.com


Hotline:  0933 52 07 52